Gezondheid

Gezond zijn is de basis van brede welvaart. Het uitgangspunt van de gemeente Pekela is ‘positieve gezondheid’. Dit betekent dat gezond zijn meer is dan ‘niet ziek’ zijn. Het gaat ook over kwaliteit van leven, het gevoel hebben dat je betekenis hebt en dat je zelf de regie hebt over je leven.

"“Misschien kan er buiten in groepsverband worden gesport. We zouden thematische wandelroutes kunnen uitzetten."

Pekela in 2030

  • Positieve gezondheid en ‘voorkomen in plaats van genezen’ hebben de eerste vruchten afgeworpen.
  • De gemeente kan samen met zorg- en welzijnsprofessionals en het onderwijs maatwerk leveren en ondersteunen voordat zorgvragen escaleren.
  • Meer inwoners voldoen aan de beweegrichtlijnen.
  • De openbare ruimte draagt bij om in beweging te komen.
  • Is de leefomgeving waar kinderen veel komen structureel gezonder.
  • Pekela is een voorbeeld van de gedachte dat er een dorp nodig is om een kind goed te laten opgroeien.
  • Beheersen de meeste inwoners basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen en zijn zij voldoende digitaal vaardig om mee te kunnen doen in de maatschappij.

"Ik kan het financieel opbrengen om dagelijks gezonde voeding te kopen. Dit zou iedereen moeten kunnen, maar dat is in Pekela helaas niet het geval."