Toekomstvisie Pekelder Hoofddiep

EEN PLAN VOOR DE TOEKOMST VAN HET PEKELDER HOOFDDIEP

Gemeente Pekela maakt samen met inwoners en andere partijen een visie voor het Pekelder Hoofddiep van 2040. In dit plan staat hoe het diep, en de omgeving, er in de toekomst uitzien en gebruikt worden. Daar werken we in de jaren daarvoor stapsgewijs naartoe: bruggen en wegen pakken we aan wanneer dat nodig is. Door nu alvast over het geheel na te denken voorkomen we verrassingen en desinvesteringen.

In juni en juli 2023 waren er informatiebijeenkomsten voor inwoners. Ondertussen heeft onderzoeksbureau Sweco onderzoek gedaan naar de technische staat van de bruggen en verkeersstromen. Zij werken verschillende scenario’s uit voor de toekomst van het Pekelder Hoofddiep. In het najaar gaan we daarover met inwoners in gesprek: wat is er goed, wat moet er echt anders en wat ontbreekt er? Zo werken we toe naar een gedragen visie. Inwoners van Pekela ontvangen een uitnodiging per post.

Hoe u kunt meedenken en welke informatie er al is, vindt u hier. In het najaar kunnen alle inwoners van Pekela meepraten over de toekomst van het Pekelder Hoofddiep. Als inwoner ontvangt u daarvoor een uitnodiging per post. Daarnaast kan een kleinere groep inwoners deelnemen in een klankbordgroep. Met de klankbordgroep bespreken we de scenario’s waarover we met alle inwoners in gesprek willen en controleren we of we input van andere inwoners goed vertalen naar het voorkeursscenario en de visie. Aanmelden voor deelname in een klankbordgroep kon tot 11 september 2023.

VIDEO: MIEN PEKELDERDAIP IN 2040