Toekomstvisie Pekelder Hoofddiep

EEN PLAN VOOR DE TOEKOMST VAN HET PEKELDER HOOFDDIEP

Gemeente Pekela maakt samen met inwoners en andere partijen een visie voor het Pekelder Hoofddiep van de toekomst. In dit plan staat hoe het diep en de omgeving, er in de toekomst uitzien en gebruikt worden. Daar werken we stapsgewijs naartoe: bruggen en wegen pakken we aan wanneer dat nodig is. Door nu alvast over het geheel na te denken voorkomen we verrassingen en desinvesteringen.

 

 

Wat er al is gebeurt
In juni en juli 2023 waren er informatiebijeenkomsten voor inwoners. Die waren ervoor bedoeld om iedereen dezelfde informatie te geven en van inwoners en ondernemers te horen wat er speelt.
 
Ondertussen heeft adviesbureau Sweco onderzoek gedaan naar de technische staat van de bruggen en het verkeer rondom het diep. En, er is gepraat met andere partijen die invloed hebben op de toekomst van het diep, zoals de Provincie en het Waterschap.
 
In oktober 2023 is er per dorpskern een bijeenkomst geweest met de klankbordgroep van dat dorp. De klankbordgroepen zijn kleinere groepen inwoners die vaker meepraten over het Pekelder Hoofddiep en de manier waarop de gemeente inwoners daarbij betrekt.
 
In november 2023 konden alle inwoners van de Pekela’s meepraten over het Pekelder Hoofddiep. Zij konden vertellen wat zij belangrijk vinden.
 
Wat er nog gaat gebeuren

Adviesbureau Sweco verwerkt alle informatie die beschikbaar is en maakt een voorstel hoe het Pekelder Hoofddiep er in de toekomst uit kan zien. In het voorjaar van 2024 vragen we eerst aan de klankbordgroepen en daarna aan alle inwoners om daarop te reageren. Inwoners en ondernemers kunnen dan nog een keer aangeven wat belangrijk is: welke onderdelen uit het voorstel zijn goed en welke vragen om aandacht? Dan maakt Sweco de visie voor het Pekelder Hoofddiep. Dit plan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna wordt gestart met het uitvoeren van de visie.

VIDEO: MIEN PEKELDERDAIP IN 2040