KEUZES MAKEN OVER DE BRUGGEN VAN HET PEKELDER HOOFDDIEP

Er is onderzoek gedaan naar de bruggen. Daardoor weten we wat de staat is van de bruggen en wat het kost om bruggen op te knappen en te behouden of te vervangen voor een nieuwe brug. Er is ook gekeken hoe belangrijk de oeververbindingen zijn als plek om over te steken. Met die informatie heeft bureau Sweco voorstellen gemaakt over welke keuzes we kunnen maken voor het behouden, vervangen, samenvoegen of verwijderen van bruggen. Die voorstellen zijn per dorp met inwoners besproken tijdens bijeenkomsten in april en mei 2024. 

In november 2023 waren er bijeenkomsten waar inwoners konden vertellen wat ze belangrijk vinden voor de toekomst van het diep, de bruggen, oevers, wegen en stoepen. Die informatie wordt gebruikt om een toekomstplan te maken voor het Pekelder Hoofddiep, van gevel tot gevel. Het verslag en de informatie van die bijeenkomsten vind je hier. Tijdens de bijeenkomsten in april en mei 2024 konden inwoners over een aantal van die onderwerpen extra informatie geven. 

Keuzes maken over de bruggen

De voorstellen van Sweco zijn per dorp met inwoners zijn besproken. Dat gebeurde met een plattegrond van het Pekelder Hoofddiep waarop per brug was aangegeven wat de staat van de brug is, hoe belangrijk de brug is als plek om over te steken en wat het voorstel van Sweco is voor de brug. Er zijn vijf verschillende mogelijkheden wat er met een brug kan: 

1. Behouden: er is een investering nodig om de brug op te knappen en dan kan de brug met goed onderhoud nog een aantal jaren mee.

2. Afwaarderen: een fiets- en voetgangersbrug maken van een brug die nu geschikt is voor autoverkeer. Daardoor wordt de brug minder zwaar belast en kan hij langer mee.

3. Samenvoegen: twee of meer bruggen worden verwijderd en daarvoor komt één nieuwe brug terug. Er wordt een nieuwe plek voor de brug gekozen.

4. Vervangen: er komt een nieuwe brug in plaats van de brug. Deze brug kan met goed onderhoud 60-100 jaar mee. 

5. Verwijderen: de brug wordt verwijderd en er komt geen nieuwe brug voor in de plaats.

Tijdens de bijeenkomsten werden de voorstellen voor de bruggen uitgelegd en besproken met de inwoners. Opmerkingen over de voorstellen zijn opgeschreven en worden meegenomen in het maken van de keuzes. 

Volgende stappen

Sweco werkt aan een advies voor alle bruggen over het Pekelder Hoofddiep. Dat advies wordt voor de zomer van 2024 besproken in de gemeenteraad. In de zomer worden het advies voor de bruggen en alle uitgangspunten van gevel tot gevel verwerkt tot een visie voor het Pekelder Hoofddiep. Na de zomer van 2024 neemt de gemeenteraad een besluit over die conceptvisie. Als de visie wordt vastgesteld, kan gestart worden met het voorbereiden van de uitvoering.

Interessante documenten: