INWONERS VERTELLEN DE GEMEENTE OVER HÚN PEKELDER HOOFDDIEP

In november 2023 waren er bijeenkomsten waar inwoners en ondernemers hebben meegepraat over het Pekelder Hoofddiep. Zij konden vertellen wat ze belangrijk vinden voor de toekomst van het diep, de bruggen, oevers, wegen en stoepen. Er werd gesproken over leefbaarheid, bereikbaarheid en oeververbindingen. Ook online konden inwoners reageren op dezelfde onderwerpen.

Alle opmerkingen die tijdens bijeenkomsten en online zijn opgeschreven zijn vastgelegd in een rapport. Daarin staat aangegeven wat vaak werd genoemd, hoe belangrijk onderwerpen worden gevonden en wat de verschillen en overeenkomsten zijn per dorp. Met deze informatie gaat adviesbureau Sweco een voorstel maken voor de toekomst van het Pekelder Hoofddiep. Ook onderzoeken, beleid dat er al is en voorwaarden vanuit andere partijen hebben invloed op dat plan.

De gemeente Pekela bedankt iedereen voor hun deelname en inbreng. Van het meepraten in november 2023 is een verslag gemaakt. Hierin leest u hoe het meepraten is verlopen en wat er opviel. In het voorjaar van 2024 worden inwoners opnieuw uitgenodigd om te reageren op het voorstel voor het Pekelder Hoofddiep.

Interessante documenten: