Tussen 22 juni en 6 juli 2023 waren er 8 informatiebijeenkomsten voor inwoners en 2 bijeenkomsten voor ondernemers en agrariërs. De informatiebijeenkomsten hadden als doel om inwoners goed te informeren over de stand van zaken van het Pekelder Hoofddiep. En de manier waarop inwoners, ondernemers, agrariërs en partijen betrokken zijn bij het maken van een plan voor de toekomst. Het verslag van die bijeenkomsten vindt u hier. 

Interessante documenten: