Op weg naar een nieuwe Groen- en Watervisie

De gemeente Pekela is bezig met het opstellen van een nieuwe Groen- en Watervisie. Wij willen de inwoners graag de mogelijkheid geven om mee te denken. Hoe moeten we omgaan met het veranderende klimaat? In hoeverre draagt het groen en het water bij aan de woonomgeving? U kunt ons helpen met het realiseren van een Pekelder visie op het openbaar groen door de vragenlijst in te vullen. 

In de Groen- en Watervisie is veel aandacht voor: 

  • De beleving en betrokkenheid van inwoners bij de groene leefomgeving.
  • Het behouden en verbeteren van de biodiversiteit.
  • Het aanpassen van de leefomgeving aan een veranderend klimaat.
 

Uw antwoorden worden gebruikt om onze plannen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen van de inwoners. Kortom, uw mening telt! Het invullen duurt ongeveer 5 minuten. De resultaten van de vragenlijst worden anoniem opgeslagen en verwerkt. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Deze vragenlijst is opgesteld in samenwerking met Idverde Advies B.V. 

Naast deze enquête willen we ook graag met u in gesprek voor een verdere uitwerking van de visie. Dit doen we in twee of drie bijeenkomsten. Mocht u graag aanwezig zijn bij 1 van die participatieavonden, dan kunt u dat onderaan de enquête aangeven. Wij zullen u later laten weten wanneer die zullen plaatsvinden.

Vragenlijst Groen- en Watervisie

Pekels Goud

Wij hebben voor u een vragenlijst opgesteld. Wilt u deze invullen? Dan kan via deze link:

Een integrale Groen- en Watervisie is hét instrument wanneer het aankomt op het maken van keuzes ten aanzien van de openbare ruimte:

Een groene en waterrijke omgeving zorgt passief en actief voor de gezondheid.
Zo verlaagt het stress en nodigt het uit tot sportiviteit.

Groen en water zorgen voor samenhang en identiteit, dit levert onder andere herkenbaarheid en oriëntatie op.

Groen en water creëert landschappen en kleedt dorpen aan.

Groen en water benadrukken historische elementen en structuren, daarnaast hebben groen en waterelementen individueel ook regelmatig een historische waarde.

Groen en water biedt ruimte aan flora en fauna.

Groen zuivert de lucht, biedt schaduw en water zorgt voor verkoeling; samen dragen ze bij aan een aangenaam klimaat.

Groen en water dragen bij aan een aantrekkelijke woonomgeving.

Groen en water biedt een massa aan beleving en informatie, van streek- en natuurbesef tot levensinzichten.

Een groene en waterrijke omgeving biedt ruimte aan talloze recreatieve functies, zoals spelen, vissen, wandelen, fietsen en rusten.

De op te stellen visie bevat tenminste de volgende onderwerpen:

Ambities formuleren m.b.t. klimaatadaptatie en de omgang hiermee in de dagelijkse praktijk.

Ambities formuleren m.b.t. biodiversiteit en de werkwijze/mogelijkheden in de gemeente Pekela (o.a. te denken aan natuurvriendelijke oevers).

Een gewenst kwaliteitsniveau van de buitenruimte bepalen, dat haalbaar is voor het beschikbare budget. Hiermee kunt u met de politiek afstemmen wat de mogelijkheden zijn.

Richtlijnen vaststellen om invasieve exoten aan te pakken.

Uitspraken over diverse andere onderwerpen, waarbij we o.a. uitgaan van:
onkruidbeheersing op verharding, bomenbeleid (bijv. in relatie tot zonnepanelen), beleving van de buitenruimte.