Onderwijs

Pekela nodigt inwoners uit zich een leven lang te blijven ontwikkelen. Hier zal overtuigingskracht voor nodig zijn, want niet zelden ligt de ambitie lager dan het eigen kunnen. Dat geldt ook voor kinderen. Mede doordat Pekelders zo honkvast zijn, gehecht aan hun dorp, wordt de toekomst van de eigen kinderen gezien in het verlengde van de eigen loopbaan. Het begint daarom met een uitdagende schoolomgeving waar alle kinderen en jongeren zich passend bij hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen.

"Leer ze met vallen en opstaan
dat je dingen kunt bereiken."

Pekela in 2030

  • Talenten van kinderen zichtbaar maken en stimuleren doordat de samenwerking tussen onderwijs, gemeente, jeugdhulp en andere partijen is verbeterd.
  • Alle kinderen krijgen een goede onderwijsbasis. Tot hun twaalfde jaar kunnen kinderen in Pekela naar het basisonderwijs.
  • Jongeren maken de juiste studiekeuzes.
  • Als mobiliteit een probleem is om op school of werk te komen, vinden we daar een creatieve oplossing voor.
  • De overgang van school naar werk verloopt voor meer jongeren soepel.
  • Leven Lang Ontwikkelen is een strategisch doel en vormt de verbinding tussen leren, werk & inkomen en gezondheid.

“Ik zou heel graag coach worden voor jongeren om hen te begeleiden in hun talenten. Als zij deze kansen aanpakken kunnen er een hoop jongeren hun talenten ontdekken en gaan uitvoeren.”