Spelregels klankbordgroepen

  • In iedere klankbordgroep zitten maximaal 15 deelnemers. 

 

  • Bij veel aanmeldingen maakt de gemeente een selectie van deelnemers. Om een goede afspiegeling van de inwoners te hebben selecteert de gemeente bij veel aanmeldingen op diverse eigenschappen, zoals leeftijd, adres en motivatie.

 

  • Er zijn drie klankbordgroepen: voor Boven Pekela, Nieuwe Pekela en Oude Pekela.

 

  • De vierde klankbordgroep is een overkoepelende groep, hierin zijn inwoners van Boven Pekela, Nieuwe Pekela en Oude Pekela vertegenwoordigd. 

 

  • In de klankbordgroepen kunnen ook afgevaardigden van georganiseerde partijen deelnemen, maar nooit meer dan één per partij.

 

  • Deelnemers van de klankbordgroepen moeten inwoner zijn van Pekela.

 

  • Een inwoner kan niet aan meerdere klankbordgroepen tegelijk deelnemen.

 

  • De samenwerking in de klankbordgroepen is op basis van een open gesprek waarbij we naar elkaar luisteren en denken en handelen vanuit een gemeenschappelijk belang. 

 

  • De gemeente zorgt voor een agenda en een kort verslag met wat we hebben afgesproken. 

 

  • De klankbordgroep komt op vooraf gecommuniceerde data bijeen.