Woonomgeving

In Pekela is veel ruimte en kun je mooi wonen. Net als overal in Nederland is het in Pekela voor starters op de woningmarkt moeilijk om een woning te vinden. De actuele druk op de woningmarkt is in die zin een kans voor onze gemeente. We gaan ruimte zoeken om te bouwen. Passend en betaalbaar wonen vinden we belangrijk.

“Een gemengde samenleving van jong en oud maar wel met speelruimte en groen in de straat die onderhouden wordt”

Pekela in 2030

  • Is Pekela specialist in gebiedsgerichte aanpak: een integrale blik samen met inwoners, woningbouwcorporatie en welzijnsorganisatie.
  • Zijn de grote kwaliteiten die Pekela heeft nog beter zichtbaar.
  • Zijn er nieuwe woningen gebouwd op de ontwikkellocaties die we op dit moment selecteren.
  • Niemand zit in Pekela ‘gevangen in zijn eigen stenen’ door onbetaalbare woonlasten.
  • Iedereen die wil kan energiebesparende maatregelen nemen.
  • Een gezonde leefomgeving daagt uit om te bewegen.
  • Kunnen inwoners hun dagelijkse inkopen doen in de nette, levendige winkelcentra.

Vraag je de Pekelders wat hun lievelingsplek in de gemeente is, dan antwoorden de meesten ‘mijn eigen huis’.